Roman
Bytča, SK

Roman

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • MaterialUI
  • ReactJS

Jazyky

  • angličtina

Ďalšie informácie

  • NeuvedenéPrax v odbore (roky)
  • NeuvedenéAktuálna pozícia (roky)